Blog

Devremülk Sözleşmesi İptali

Devremülk Nedir? Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. Devremülk sahiplerine  bir tapu verilmekte ve sözleşme tapuya tescil edilmektedir. Bu şekle uygun…
Devamı

Devremülk Sözleşmesinin İptali

Devremülk Nedir? Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. Devremülk sahiplerine  bir tapu verilmekte ve sözleşme tapuya tescil edilmektedir. Bu şekle uygun…
Devamı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler; Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması, başvuru yapılması, Soruşturma evresinde mağdur/müşteki vekilliği, şüpheli müdafii, Kollukta, Savcılıkta ve Mahkemede ifade alınmasına eşlik etme, Asliye Ceza Mahkemelerinde mağdur/müşteki vekilliği, sanık müdafii, Ağır Ceza Mahkemelerinde  mağdur/müşteki vekilliği, sanık müdafii, İcra Ceza Mahkemelerinde  müşteki vekilliği, sanık müdafii, Vergi Ceza Davalarında sanık müdafii, Takpsizlik/kovuşturmaya yer olmadığına dair…
Devamı

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının belirli bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi durumunda bu zararını tazmin etmeyi ya da bir kişinin hayatı süresince gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya kendisine başka edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri kapsayan  hukuk dalıdır.  Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü…
Devamı

Boşanma ve Nafaka Hukuku

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır? Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla davalara bakar. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. Boşanma Davası Nasıl Açılır?  Taraflar anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak,…
Devamı

Tüketici Hukuku

İstanbul Kartal‘da faaliyet gösteren avukatlık büromuz,  Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.   Tüketicilerin…
Devamı

İş Hukuku

Sanayinin gelişmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, bununla birlikte işverenler tarafından işçiler ezilmiş ve hakları yenmeye başlanmıştır. İş kanunu da tam bu noktada işçileri korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan bir yapıya sahiptir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler…
Devamı

Devremülk İptali

Devremülk Nedir? Devremülk hakkı, bağımsız bölüm mülkiyetinin birden çok kişiye ait olması ve kullanım haklarının 15 günden az olmayacak şekilde belirli günler olarak düzenlenmesi durumudur. Kişiler bazı tatil yerleri için genellikle 15 günlük kullanım hakkını kapsayacak tapu edinirler. Devremülk satışı, firmalarca insanlara sıkı bir reklam faaliyeti eşliğinde satılır. Bu reklam faaliyeti çoğu zaman tüketicileri yanıltmakta…
Devamı