Sigorta Avukatı Kartal

Sigorta hukuku, sigortacının belirli bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi durumunda bu zararını tazmin etmeyi ya da bir kişinin hayatı süresince gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya kendisine başka edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri kapsayan hukuk dalıdır.  Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. 

Kartal Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku, kişilerin yaşamları süresince karşılaşma ihtimali bulunan olayların ekonomik zararlarından kendilerini korumaları ihtiyacından dolayı doğmuştur. Hayatta karşılaşılabilecek tehlikelerin ekonomik sonuçlarının önceden giderilmesi asıl amaçtır.

sigorta hukuku avukatı
Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta Hukuku Alanında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

“Celep Hukuk ve Danışmanlık” Kartal-İstanbul’da sigorta avukatı olarak sigorta davalarına yönelik hizmet vermekte olup, verdiğimiz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Kasko sigortasından doğan uyuşmazlıklar,
  • Havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar,
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, 
  • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan  davalar,
  • Yangın sigortası kapsamına giren davalar,
  • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

Kartal Sigorta Avukatı

Konu hakkında profesyonel destek almak için;

 https://www.celephukuk.com/iletisim/ adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yorum yazmak için bu alanın kullanabilirsiniz.