Vekalet

VEKALET BİLGİLERİ

Vekalet bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Vekaletname örneğini e-posta ile alabilirsiniz.

Gerekenler:
*Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

*Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

*Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

*Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

*Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C.Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.

Verilecek yetkiler:

Notere aşağıdakilerden vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz.

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme,  mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma.

Boşanma/Nafaka ve Tanıma-Tenfiz için vekalet verilecekse lütfen;

Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.

Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – resmi bir kimlik belgesi ile ile gidiniz.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamede tanıma tenfiz davası için olduğu belirtilmelidir.

Tanıma-Tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararının, apostille belgesinin ve vekaletnamenin aslı ile resmi makamlarca onaylanmış türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

Konu hakkında destek almak için iletişim için;

(https://www.celephukuk.com/iletisim/) sayfasından bize ulaşabilirsiniz.