Devremülk Sözleşmesinin İptali

Devremülk Nedir?

Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. Devremülk sahiplerine  bir tapu verilmekte ve sözleşme tapuya tescil edilmektedir. Bu şekle uygun yapılmayan devre mülk satışları geçersiz olmaktadır.

Devremülk Sözleşmesi’nin İptali (Cayma Hakkı)

Devremülk sözleşmesi imzalayan tüketiciler genellikle satıcıların kendilerine karşı kullandığı yanıltıcı pazarlama yöntemleri nedeniyle devremülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemektedir. İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince  tüketici, devremülk sözleşmelerinin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devremülk sözleşmesinden cayma hakkına sahip olmaktadır. Satıcı devremülk sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek mecburiyeti vardır.  Bu formunun verilmemesi veya formdaki bilgilerin eksik olması gibi kanun ve yönetmelikte belirtilen hususlara aykırılık olduğu takdirde, tüketici, sözleşmenin iptali için on dört günlük süreyle bağlı olmamaktadır. Bu durumda tüketici, devremülk sözleşmesinden cayma hakkını her halükarda on dört günlük sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanabilmektedir. Yani devremülk sözleşmesinden cayma hakkı bir yıl süreyle uzamaktadır.

Devremülk Sözleşmesinin İptali ve Sonuçları

Devremülk sözleşmesinden cayılması halinde satıcının tüketiciden almış olduğu bedelleri ve senetleri geri verme, sözleşmenin iptalini gerçekleştirme yükümlülüğü vardır. Ancak sözleşmeden cayma hakkınızı kullanmış olsanız dahi firmalar sonraki süreçleri tüketicilerin kendi başlarına takip edemeyeceklerini düşünerek iade işlemlerini gerçekleştirmemektedir.  Zira sözleşmeden cayma sonrasında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyen satıcı hakkında dava/icra takibi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin tek başına hukuk bilgisi bulunmayan tüketiciler tarafından yapılması uzun sürmekte, yanlışlıklara ve mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu durumda yapılması gereken devremülk sözleşmesinin feshi konusunda deneyimli bir avukattan yardım almaktır. Çünkü işinizi takip edecek avukat bu konuda deneyimlidir ve tüm olası durumları gözden geçirerek sizin için en uygun yolu seçer. Bu yolda da yapılması gereken her şeyi usulüne uygun olarak yapar ve süreci hızlandırır. Siz de satıcıya karşı devremülk iptali/cayma konusunda en hızlı sonucu almış olursunuz.

Konu hakkında en güncel ve detaylı bilgiyi almak için bize ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.İletişim için tıklayınız!

Bir cevap yazın