Boşanma ve Nafaka Hukuku

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla davalara bakar. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Taraflar anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, Aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vermek suretiyle boşanma davasını açabilirler. Dava açılırken bir takım harç ve masraflar alınmaktadır. Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme dava nispeten daha kısa sürede tamamlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel boşanma sebepleri 

Özel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda beş maddede düzenlenmiştir. Buna göre; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı özel boşanma sebepleridir. 

Genel Boşanma sebepleri

Genel boşanma sebepleri  evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve eylemli terk nedeniyle boşanma olarak Medeni Kanunumuzda sınırlı olarak sayılmıştır. 

En Kısa Sürede Nasıl Boşanırım?

Kısa bir sürede boşanmanın tek yolu eşinizle anlaşarak boşanmaktır. Eşlerin aralarında anlaşma yapmaları gerekir. 

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Hangi Hallerde Mümkündür?
Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür. Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Eşlerin ya birlikte başvurması ya da açılan çekişmeli davada bir eşin anlaşmalı boşanma teklifini kabul etmesi şeklinde gerçekleşebilir. 

Çekişmeli Boşanma Nedir? Hangi Hallerde Mümkündür?
Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da bir yılını doldurmayan yani anlaşmalı boşanma şartlarının sağlanamadığı evliliklerde söz konusu olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık delili olmaktadır. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmesini etkilemeyecektir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur? 

Hukukumuzda açılacak davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Davacı ya da davalı olan kişiler avukat tutmadan da dava ve işlerini takip edebilir. Boşanma davalarında yapılacak hatalar davanızın reddedilmesine ve büyük hak kayıplarına uğramanıza sebep olabilir. Davanızın en iyi şekilde takip edilmesi için ve herhangi bir hak kaybına uğramamanız için kendinizi mutlaka bir avukatla temsil etmenizi öneririz.

Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Dava açılırken sizden birtakım harç ve masraflar alınmaktadır. Davayı kazandığınızda yargılamada yapılan masrafları kaybeden taraf ödeyecektir.  

Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

Çocuğun kişisel özellikleriyle tarafların mali ve sosyal durumları dikkate alınarak hangi taraf çocuğun daha lehine şartlar sunuyorsa velayet o tarafa verilir.​ Çocuğun yaşı, ana babanın kişisel, sosyal ve ekonomik özellikleri, çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesi, kardeşlerin birbirinden ayrılmaması gibi özellikler birlikte değerlendirilerek ve çocuğun  yararı gözetilerek velayet hakkı belirlenir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı bir ülkede alınan boşanma kararının Türkiye’de kabul görebilmesi için tanıma davası,  icra olunması içinse tenfiz davası açılması gerekir.  Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmazsa, aile ve şahıs hukuku konusunda sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Nafaka Davaları

Tedbir Nafakası

Boşanma davası açılırken  dava açan eş kendisi için yoksulluk nafakası çocukları  için ise velayetin kendisine verilerek  iştirak nafakasına hükmedilmesini  talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken karar kesinleşinceye kadar talep üzerine mahkemece tedbir nafakasına hükmedilebilir. Talep edilmese dahi, mahkemece çocuklar lehine tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma davası kesinleştikten sonra, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan ve ağır kusurlu olmayan eşe Aile Mahkemesince yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilebilir.

İştirak Nafakası

Çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşür. Boşanma davası devam ederken nafaka ve tazminat talep edilmemişse boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde nafaka ve tazminat davası açılabilir.

Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Medeni  Kanunumuzun 364. maddesinde düzenlenmiştir. ‘’Md. 364: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.’’ 

Ailede bir kısım bireylerin refah içinde bulunmasına karşılık diğerlerinin yoksulluk içinde yaşamaları veya yoksulluğa düşmeleri ahlak kurallarına aykırı bulunmuştur. Dolayısıyla bireylerinin birbirine yardım etmeleri sadece ahlaki bir ödev değil aynı zamanda yasal bir ödevdir. 

Konu hakkında en doğru ve güncel bilgiyi öğrenmek ve destek almak için iletişim (http://www.celephukuk.com/iletisim/) sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın